Salgsbetingelser og retningslinjer

Tusen takk!

Du er utrolig grei som handler her på «Vårt daglige svinn». Det er jeg veldig takknemlig for! Jeg lover å sende varene så raskt og sikkert som overhode mulig. Har du spørsmål skal jeg gi deg så gode svar jeg klarer. Å handle her på «Vårt daglige svinn» er trygt og enkelt, og du som kunde skal bli fornøyd!

Generelle vilkår

Vi ber deg lese gjennom vilkårene som gjelder når du handler på «Vårt daglige svinn» og «Myrull Media AS» sine nettbutikker. Når du kjøper en vare, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

«Vårt daglige svinn» og «Myrull Media AS» tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil og utsolgte varer.

Kjøpet reguleres av de gjeldende regler for forbrukerkjøp av varer over internett, henholdsvis forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven og ehandelsloven.

«Vårt daglige svinn» og «Myrull Media AS» tilbyr både kjøp av lagervarer og kjøp av billedkunst og innramming på bestilling og fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner. Dette er varer som ikke er prefabrikkert (kunst/foto med eller uten ramme), og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger jf. angrerettsloven § 22 – og derfor vil være unntatt angrerett. Hvhilke produkter angreretten gjelder fremkommer på beskrivelsen/detaljene på produktsidene i nettbutikken.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Myrull Media AS – org.nr. 922 760 705
Tangen Terrasse 17B
1450 NESODDTANGEN

Du kan kontakte Myrull Media AS her.

Myrull Media AS eier «Vårt daglige svinn» og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester i kassen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Varen blir ikke sendt ut før faktura er registrert betalt hos oss.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering og fraktpris

Frakt og levering

Kunst: Din bestillingen trykkes opp og tilpasses etter din bestilling – dette tar 7-10 arbeidsdager å trykke opp ChromaLuxe bilder på aluminium. Kunst sendes til utlandet kun etter avtale. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Bøker på lager: pakkes og sendes etter 1 arbeidsdag.

Pakken leveres til nærmeste utleveringssted eller direkte til adressen din. Du velger selv ønsket alternativ i kassen. Frakt kommer i tillegg og utregnes når du har tastet inn din adresse i kassen.

Du kan også velge å hente din bestilling på Nesodden eller Aker Brygge, etter avtale. Dette er kostnadsfritt.

Når pakken er sendt fra oss, får du en leveringsbekreftelse på e-post. Den inneholder også informasjon om hvordan du kan spore pakken.

Postgang Oslo og omegn: 1–3 arbeidsdager
Postgang Nord-Norge: 4–6 arbeidsdager
Postgang resten av landet: 2–5 arbeidsdager

Pakken sendes til ditt lokale utleveringssted for henting. Har du oppgitt mobilnummeret ditt, får du en SMS når pakken er kommet frem. Ellers får du hentelapp i posten. Vi tar forbehold om eventuelle forsinkelser hos fraktselskapet.

Norgespakke

Vi anbefaler at du velger Norgespakke som fraktmetode. For at du som kunde skal få billigere fakt har vi lagt ved bres-sending som alternativ. Skulle du velge å få tilsendt en bok som brev, må du som kunde ta ansvaret om brevet skulle bli borte i posten eller bli skadet.

Priser

Priser for frakt blir lagt til i kassen når du har tastet inn din leveringsadresse. Alle pakker blir sendt med sporing. Prisene følger Postens satser for sporingssendinger.

Du kan også velge å hente din bestilling på Nesodden eller Aker Brygge, ved avtale. Dette er kostnadsfritt.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Retur og angrerett

Retur og angrerett

Alle bilder og rammer bestilt gjennom nettsiden «Vårt Daglige svinn» og «Myrull Media AS» er tilvirkningskjøp, og dermed fritatt fra retur og angreretten. Dette vil si varer som ikke er prefabrikkert (kunst/foto med eller uten ramme), og som fremstilles på grunnlag av kjøperens individuelle valg eller beslutninger jf. angrerettsloven § 22 – og derfor vil være unntatt angrerett. Dette fremkommer på beskrivelsen/detaljene på produktsidene i nettbutikken.

Bøker kjøpt gjennom «Vårt Daglige svinn» og «Myrull Media AS» kan returneres uskadet innen 14 dager fra mottak. Du vil motta et angrerettsskjema. Varen kan returneres såfremt varen er i samme stand som da den ble sendt.
Signerte bøker opphever angre- og returretten.

Kjøper er selv ansvarlig for sendingen og kostnadene/returporto, samt for eventuelle skader på produktet ved retur/frakt. Alle produkter skal returneres med sporing eller kan leveres personlig på selgers adresse på Nesodden.

 

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Alle varer kjøpt hos «Vårt daglige svinn» og Myrull Media AS må returneres med sporing og kostnad må bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).

 

  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)

 

  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

 

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

 

  • Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Selgerens rettigheter

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

12. Avgifter

Kunstverkene (bilder trykt etter kjøperens valg) solgt her på “Vårt daglige svinn” og bøkene oppfyller de generelle kravene for fritak fra merverdiavgift. Dermed er prisene på billedkunst og bøker uten mva. og vil ikke legges til salgsprisen ved kjøp.

Alle andre varer vil derimot få lagt til mva. i salgsprisen ved kjøp.

Når prisen på kunst overstiger 2.000 kr. er en lovfestet kunstavgift* på 5% inkludert i salgsprisen på bildene (Kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond).

13. Personvern

Personopplysninger

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for våre hensikter.

Når du fullfører en bestilling, lagres noen av opplysningene du legger inn, som navn, postadresse, telefonnummer og elektroniske adresser. Vi bruker disse opplysningene til fakturering, levering og markedsføring.

Abonnerer du på nyhetsbrevet vårt, samtykker du samtidig i at vi kan bruke målrettet markedsføring via e-post og andre digitale kanaler. Du kan avslutte abonnementet når du selv ønsker.

Sikker betaling

Vi tilbyr sikker betaling i samarbeid med STRIPE og VIPPS. Når du betaler, sendes du videre til en sikker side med et SSL-sertifikat. Der kan du oppgi dine opplysninger og betale trygt. Vi bruker eller lagrer aldri dine personopplysninger.

Informasjonskapsler

Nettbutikken vår benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette er små tekstfiler med informasjon som lagres i nettleseren din. Ved å akseptere informasjonskapsler får du en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at siden vår husker hvilke varer du har lagt i handlekurven. Du trenger ikke akseptere informasjonskapsler for å besøke nettbutikken vår, men hvis du vil legge et produkt i handlekurven eller fullføre en bestilling, må nettleseren tillate informasjonskapsler. Du kan selv konfigurere innstillingene for informasjonskapsler på datamaskinen din, og der kan du også slå av funksjonen.

Ved å benytte informasjonskapsler kan vi følge sporene til en besøker og dermed vise relevant materiale når vi annonserer på nett. Det betyr for eksempel at du kan se annonser for produkter du har sett på i butikken vår, når du er inne på andre nettsteder.